Prawo gospodarcze oraz prawo spółek

POWRÓT DO SPECJALIZACJE

Kompleksowe doradztwo w zakresie funkcjonowania w obrocie gospodarczym połączone ze wsparciem co do sposobu rozliczeń podatkowych poparte wieloletnim doświadczeniem.

W zakresie prawa spółek obszar działań w szczególności obejmuje:

 • Opracowywanie umów spółek,
 • Rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Obsługę organów spółek, w tym w szczególności przygotowywanie projektów ich uchwał,
 • Przeprowadzanie procedur w zakresie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, dopłat, konwersji wierzytelności
 • Badanie stanu prawnego spółek,
 • Sprzedaż i nabywanie spółek,
 • Rozwiązywanie i likwidacja spółek

W zakresie prawa gospodarczego:

 • Doradztwo w zakresie umów handlowych,
 • Weryfikacja i ocena zawartych umów,
 • Doradztwo w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań prawnych dla podejmowanych przedsięwzięć,
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej,
 • Przeprowadzanie postępowań w ramach postępowania upadłościowego