Windykacja

POWRÓT DO SPECJALIZACJE

Gwarantujemy szybką i skuteczną pomoc w dochodzeniu zasądzonych roszczeń. Nasze doświadczenia obejmują postępowanie polubowne prowadzone w celu nakłonienia dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia oraz przymusowe postępowanie egzekucyjne, włącznie z egzekucją z nieruchomości i bieżącym monitorowaniem działania organów egzekucyjnych.